Zásady ochrany osobních údajů

NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Pulsio si vážíme vašeho soukromí. Je důležité, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a porozuměli jim, protože vám vysvětlí, jak společnost Pulsio shromažďuje a používá vaše osobní údaje a proč tak činí. Tyto zásady se týkají vašeho používání těchto webových stránek a údajů z našich webových stránek. Všechny osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečeném serveru.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely ochrany osobních údajů se tyto zásady vztahují na obecné nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království (GDPR) a zákon o ochraně osobních údajů Spojeného království z roku 2018, případně na všechny následné a navazující právní předpisy.

Společnost Pulsio je správcem osobních údajů, které o vás uchováváme.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI PULSIO: ČASTÉ DOTAZY

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje nebo osobní data jsou veškeré informace o osobě, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat. Nejedná se o anonymní údaje. Anonymní údaje jsou informace, ze kterých byly odstraněny všechny osobní identifikátory.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Když u nás nakupujete na http://www.pulsio.co.uk žádáme a shromažďujeme osobní údaje, jako je vaše jméno, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, objednané zboží a platební údaje.

Můžeme také shromažďovat, a poskytovatelé reklamy třetích stran mohou také shromažďovat, informace týkající se vaší návštěvy na www.pulsio.co.uk. To může zahrnovat místo, kde se nacházíte geograficky, způsob, jakým jste na nás byli odkázáni (např. vyhledávače nebo e-mailový marketing), typ vašeho prohlížeče a zařízení, stránky, které jste si prohlíželi, a dobu trvání vaší návštěvy a všechny použité vyhledávací výrazy.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Tyto informace používáme k tomu, abychom vám co nejvíce usnadnili a zpříjemnili nakupování.

  • Tyto informace používáme ke zpracování vaší objednávky včetně doručení, platby a vrácení zboží.
  • Pouze pro účely doručení má naše kurýrní služba vybraný přístup k vašim údajům.
  • Pro statistickou analýzu a k neustálému zlepšování webových stránek společnosti Pulsio a produktů a služeb nabízených našim zákazníkům.
  • Informace také používáme k pomoci při odhalování a prevenci podvodů.

PROČ VÁS KONTAKTUJEME?

Budeme vás kontaktovat e-mailem, abychom vás informovali o aktualizacích vaší objednávky.

Můžeme vás také kontaktovat e-mailem, pokud se vyskytne problém s vaší objednávkou nebo pokud vás budeme potřebovat kontaktovat ohledně vrácení peněz.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Právo na přístup - máte právo získat potvrzení o tom, že jsou vaše údaje zpracovávány, a požádat o přístup ke svým osobním údajům. Žádost můžete podat e-mailem. 

V první instanci vám poskytneme kopii informací zdarma. Můžeme však účtovat přiměřený administrativní poplatek, pokud je žádost zjevně neopodstatněná nebo nadměrná, nebo abychom vyhověli žádostem o další kopie stejných informací. To neznamená, že budeme účtovat poplatky za všechny další žádosti o přístup.

Přístup vám poskytneme bezodkladně a do 1 měsíce od podání žádosti (v některých případech s možností prodloužení):

  • potvrdíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme;
  • poskytneme kopii údajů v běžně používaném elektronickém formátu, pokud je žádost podána elektronicky;
  • poskytnout veškeré podpůrné vysvětlující materiály.

V případě složitých nebo četných žádostí můžeme lhůtu pro odpověď prodloužit o další dva měsíce. V takovém případě vás o tom budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti a vysvětlíme, proč je prodloužení nutné.

Přenositelnost údajů - kromě práva na přístup k údajům můžete požadovat, abychom vám poskytli kopii vašich údajů, které máme k dispozici, v běžně používaném strojově čitelném formátu.

Právo na opravu a výmaz (právo být zapomenut) Můžete nás požádat o opravu nebo odstranění informací, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné nebo již nejsou potřebné.

Pokud se na nás obrátí třetí strana, kterou jste si najali, s žádostí o vaše údaje, budeme vás kontaktovat přímo na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci k odběru newsletteru nebo při zadávání objednávky, abychom potvrdili platnost žádosti a požadované údaje budou zaslány přímo pouze na tuto e-mailovou adresu.

Tyto údaje poskytneme policejní službě nebo jinému příslušnému státnímu orgánu, pokud o to bude formálně požádán.

  

COOKIES

Ke sledování vašich zvyklostí při prohlížení a nakupování na našich stránkách, například které stránky jste navštívili a zda jste na nich nakoupili, budeme používat soubory cookie (elektronické značky) a podobné technologie. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, abyste zabránili ukládání souborů cookie do svého počítače bez vašeho výslovného souhlasu. 

Funkci Nesledovat (DNT) nabízí většina prohlížečů, přičemž některé novější prohlížeče ji nabízejí jako výchozí. Pokud je povolena, vyšle webovým stránkám signál s žádostí, aby vaše prohlížení nebylo sledováno. Sledování se používá z nejrůznějších důvodů, počínaje sociálními nebo reklamními sítěmi, které měří efektivitu, nebo analytickými službami třetích stran, jako je Google Analytics, které slouží ke zlepšení zákaznického komfortu a poskytují statistické analýzy.

V současné době neexistuje jednotný standard pro celé odvětví, který by byl dohodnut a přijat a který by určoval, jakým způsobem by měly být požadavky DNT spravovány. V důsledku toho aquadumbbell.com v současné době na požadavky DNT nereaguje. To se vztahuje i na používání analytických identifikátorů obsažených v marketingových e-mailech, pokud jste se rozhodli tyto e-maily dostávat. Náš proces DNT a další nové technologie budeme i nadále přezkoumávat.

 

SSL A ŠIFROVÁNÍ

Používáme nejnovější technologii zabezpečených serverů, abychom zajistili, že vaše informace budou chráněny podle nejvyšších standardů. K ochraně vašich osobních údajů používáme šifrování a objednávky přijímáme pouze z webových prohlížečů, které umožňují komunikaci prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) - to znamená, že nemůžete neúmyslně zadat objednávku prostřednictvím nezabezpečeného připojení. Většina webových prohlížečů vyšších verzí toto zabezpečení podporuje. Toto šifrování prakticky znemožňuje nepovolaným osobám přečíst jakékoli informace, které nám zašlete. Technika šifrování, kterou používáme, je nejvyšším dostupným standardem pro elektronické obchodování.

  

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali. Tím se snižuje riziko, že se stanou nepřesnými, zastaralými nebo irelevantními. Informace, které již nejsou potřebné, budou bezpečně vymazány. Pro různé typy údajů platí různé doby uchovávání, nicméně nejdéle budeme obvykle uchovávat jakékoli osobní údaje 1 rok od vaší poslední objednávky u společnosti Pulsio, jak to vyžadují platné právní předpisy.

Jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů nebo odvolání souhlasu?

Pokud na požádání neposkytnete určité informace:

  • Nemusíme být schopni splnit vaše objednávky nebo plnit další aspekty smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.
  • Může nám být znemožněno splnit naše zákonné povinnosti.
  • Nemusíte se moci účastnit interaktivních aspektů našich stránek. 

Pokud kontaktujete společnost Pulsio e-mailem, uchováváme vaše e-maily a naše odpovědi z posledního vlákna korespondence po dobu 1 roku. Pokud se týkají finanční transakce, například online objednávky nebo nákupu v obchodě, mohou být uchovávány po dobu 7 let.

Kontaktní adresa: 

Pulsio Ltd.

International House
Nile Street
Londýn N1
Spojené království