Pogoji in določila

Preberite vse te pogoje in določila.

Ker lahko sprejmemo vaše naročilo in sklenemo pravno veljavno pogodbo, ne da bi vas dodatno nagovorili, morate prebrati te pogoje in se prepričati, da vsebujejo vse, kar želite, in ničesar, s čimer niste zadovoljni. 

Prijava

 1. Ti pogoji veljajo za nakup blaga, ki ga opravite vi (v nadaljevanju kupec ali ste .). Smo družba Pulsio Ltd., International House, 64 Nile Street London N1 7SR, Združeno kraljestvo, (v nadaljevanju Dobavitelj ali nas ali mi).
 2. To so pogoji, pod katerimi vam prodajamo vse Blago. Z naročilom katerega koli blaga se strinjate, da vas ti pogoji zavezujejo. Z naročilom katere koli storitve se strinjate, da vas ti pogoji zavezujejo. Blago lahko na spletni strani kupite le, če ste upravičeni do sklenitve pogodbe in ste stari vsaj 18 let.

Razlaga

 1. Potrošnik pomeni posameznika, ki deluje za namene, ki so v celoti ali pretežno zunaj njegove ali njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;
 2. Pogodba pomeni pravno zavezujočo pogodbo med vami in nami za dobavo Blaga;
 3. Lokacija dostave pomeni Dobaviteljeve prostore ali drugo lokacijo, kamor je treba dobaviti Blago, kot je določeno v Naročilu;
 4. Trajni medij pomeni papir ali elektronsko pošto ali kateri koli drug medij, ki omogoča, da so informacije naslovljene osebno na prejemnika, omogoča prejemniku, da informacije shrani na način, ki je dostopen za prihodnje sklicevanje, za obdobje, ki je dovolj dolgo za namene informacij, in omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij;
 5. Blago pomeni blago, oglaševano na spletnem mestu, ki vam ga dobavimo v številu in opisu, kot je navedeno v naročilu;
 6. Naročilo pomeni naročnikovo naročilo za blago pri dobavitelju, kot je predloženo po postopku po korakih, določenem na spletni strani;
 7. Politika zasebnosti pomeni pogoje, ki določajo, kako bomo ravnali z zaupnimi in osebnimi podatki, ki jih od vas prejmemo prek spletnega mesta;
 8. Spletno mesto pomeni našo spletno stran proheale.co.uk, na kateri je oglaševano blago.

Blago

 1. Opis blaga je opis, kot je naveden na spletni strani, Facebooku, Instagramu, Googlu, v brošurah ali drugih oblikah oglaševanja. Vsak opis je zgolj ilustrativen in lahko pride do manjših odstopanj v velikosti in barvi dobavljenega Blaga.
 2. Pri Blagu, izdelanem po vaših posebnih zahtevah, ste sami odgovorni za to, da so vse informacije ali specifikacije, ki jih navedete, točne.
 3. Vse blago, ki je prikazano na spletnem mestu, je odvisno od razpoložljivosti.
 4. Blago lahko spremenimo, če je to potrebno zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo ali varnostnimi zahtevami. O teh spremembah vas bomo obvestili.

Osebni podatki

 1. Vse podatke hranimo in uporabljamo strogo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti.
 2. Z vami lahko stopimo v stik prek e-pošte ali drugih elektronskih komunikacijskih metod in predplačane pošte, s čimer se izrecno strinjate.

Osnova prodaje

 1. Opis blaga na našem spletnem mestu ne pomeni pogodbene ponudbe za prodajo blaga. Ko je bilo na spletnem mestu oddano naročilo, ga lahko zavrnemo iz katerega koli razloga, čeprav vam bomo poskušali razlog nemudoma sporočiti.
 2. Postopek naročanja je opisan na spletnem mestu. Vsak korak vam omogoča, da pred oddajo naročila preverite in popravite morebitne napake. Vaša odgovornost je, da preverite, ali ste pravilno uporabili postopek naročanja.
 3. Pogodba za prodajo naročenega blaga bo sklenjena šele, ko boste od nas prejeli e-poštno sporočilo s potrditvijo naročila (Potrditev naročila). Zagotoviti morate, da je potrdilo o naročilu popolno in točno, ter nas nemudoma obvestiti o morebitnih napakah. Za morebitne netočnosti v naročilu, ki ste ga oddali, nismo odgovorni. Z oddajo naročila se strinjate, da vam damo potrditev pogodbe z elektronskim sporočilom z vsemi informacijami v njem (tj. s potrditvijo naročila). Potrditev naročila boste prejeli v razumnem času po sklenitvi pogodbe, v vsakem primeru pa najpozneje ob dobavi blaga, dobavljenega v skladu s pogodbo.
 4. Vsaka ponudba je veljavna največ dni od datuma, ko je bila dana, razen če jo izrecno umaknemo prej.
 5. Po sklenitvi pogodbe ni mogoče spremeniti pogodbe, ne glede na to, ali gre za opis blaga, pristojbine ali kaj drugega, razen če se o spremembi pisno dogovorita naročnik in dobavitelj.
 6. Naš namen je, da se ti Splošni pogoji uporabljajo samo za pogodbo, ki jo sklenete kot potrošnik. Če temu ni tako, nas morate o tem obvestiti, da vam lahko zagotovimo drugačno pogodbo s pogoji, ki so za vas primernejši in ki bi bili v nekaterih pogledih za vas boljši, npr. s tem, da vam dajejo pravice kot podjetju.

Cena in plačilo

 1. Cena Blaga in morebitnih dodatnih stroškov dostave ali drugih stroškov je cena, navedena na spletnem mestu na datum naročila, ali druga cena, o kateri se lahko pisno dogovorimo.
 2. Cene in stroški vključujejo DDV po stopnji, veljavni v času naročila.
 3. Plačati morate tako, da skupaj z naročilom predložite podatke o svoji kreditni ali debetni kartici, plačilo pa lahko sprejmemo takoj ali kako drugače pred dostavo Blaga.

Dostava

 1. Blago bomo dostavili na kraj dostave ob dogovorjenem času ali v dogovorjenem roku ali, če ni dogovora, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje 30 dni po dnevu sklenitve pogodbe.
 2. Če ste bili upravičeni do prenehanja veljavnosti pogodbe, vendar tega niste storili, vam ni preprečeno, da prekličete naročilo za kakršno koli Blago ali zavrnete dobavljeno Blago, in če to storite, vam bomo (poleg drugih pravnih sredstev) nemudoma vrnili vsa plačila, opravljena v skladu s pogodbo za tako preklicano ali zavrnjeno Blago. Če je bilo Blago dobavljeno, nam ga morate vrniti ali nam omogočiti, da ga od vas prevzamemo. Brezplačnih vračil ne ponujamo, stroške povratne pošte pa nosi kupec. 
 3. Če katero koli Blago tvori komercialno enoto (enota je komercialna enota, če bi delitev enote bistveno zmanjšala vrednost blaga ali značaj enote), ne morete preklicati ali zavrniti naročila za nekatere vrste tega Blaga, ne da bi hkrati preklicali ali zavrnili tudi naročilo za preostalo Blago. To velja za naše komplete Combo.
 4. Dobavljamo na naslove v Angliji in Walesu, na Škotskem, Severnem Irskem, otoku Man, Kanalskih otokih in na Irskem. Če sprejmemo naročilo za dostavo zunaj tega območja, boste morda morali plačati uvozne dajatve ali druge davke, saj jih mi ne bomo plačali, če je to mogoče.
 5. Strinjate se, da lahko dostavimo Blago v obrokih, če nam primanjkuje zalog ali imamo drug resničen in pošten razlog, ob upoštevanju zgornjih določb in pod pogojem, da niste dolžni plačati dodatnih stroškov.
 6. Če vi ali vaš pooblaščenec brez naše krivde ne prevzamete Blaga na mestu dostave, vam lahko zaračunamo razumne stroške skladiščenja in ponovne dostave.
 7. Blago postane vaša odgovornost od zaključka dostave ali prevzema s strani stranke. Blago morate pred prevzemom pregledati, če je to razumno izvedljivo.

Tveganje in lastništvo

 1. Tveganje za poškodbo ali izgubo katerega koli Blaga preide na vas, ko vam je Blago dostavljeno.
 2. Blago ni vaša last, dokler ne prejmemo celotnega plačila. Če plačilo v celoti zamuja ali če pride do stečaja, se lahko odločimo, da z obvestilom prekličemo vsako dobavo in ukinemo vsako pravico do uporabe Blaga, ki je še vedno v vaši lasti; v tem primeru ga morate vrniti na naš imenovani naslov v Združenem kraljestvu ali nam dovoliti, da ga prevzamemo.

Odstop in preklic

 1. Naročilo lahko umaknete tako, da nam to sporočite pred sklenitvijo pogodbe, če si preprosto želite premisliti, ne da bi nam navedli razlog, in brez kakršne koli odgovornosti.
 2. Pogodbo lahko prekličete, razen za blago, ki je izdelano po vaših posebnih zahtevah (t. i. Pravica do vračila) tako, da nam to sporočite najpozneje v 30 koledarskih dneh od dneva sklenitve pogodbe, če si želite preprosto premisliti, ne da bi nam navedli razlog, in brez odgovornosti, razen v tem primeru morate na lastne stroške vrniti Blago v nepoškodovanem stanju v katero koli našo poslovno enoto. Takrat vam moramo nemudoma vrniti ceno za tisto Blago, ki je bilo plačano vnaprej, vendar lahko zadržimo morebitne ločene stroške dostave. To ne vpliva na vaše pravice, če je razlog za odpoved pomanjkljivo Blago. Ta pravica do vračila je drugačna in ločena od pravice do odpovedi, ki je navedena v nadaljevanju.
 3. To je pogodba na daljavo(kot je opredeljena spodaj), za katero veljajo pravice do odpovedi (Pravice do odpovedi) navedene v nadaljevanju. Te pravice do odpovedi pa ne veljajo za pogodbo za naslednje blago (brez drugega) v naslednjih okoliščinah:
  1. blago, ki je izdelano po vaših specifikacijah ali je jasno personalizirano;
  2. blago, ki se lahko hitro pokvari ali mu hitro poteče rok trajanja.
 4. Prav tako pravice do odpovedi pogodbe prenehajo biti na voljo v naslednjih okoliščinah:
  1. pri kateri koli prodajni pogodbi, če se blago po dobavi neločljivo (glede na svojo naravo) pomeša z drugimi predmeti.

Pravica do odpovedi

 1. V skladu z določili teh splošnih pogojev lahko to pogodbo prekličete v 24 urah brez navedbe razloga, preden se vaše naročilo odpošlje. Po prejemu naročila lahko to pogodbo prekličete v 30 dneh v skladu z našim postopkom za vračila in povračila.
 2. Obdobje za odpoved se izteče po 30 dneh od dneva, ko pridobite ali tretja oseba, ki ni prevoznik, ki ste ga navedli, pridobi fizično posest nad zadnjim blagom. Pri pogodbi o dobavi blaga v daljšem časovnem obdobju (tj. naročnine) je pravica do odpovedi 14 dni po prvi dobavi.
 3. Če želite uveljaviti pravico do odpovedi, nas morate o svoji odločitvi za odpoved te pogodbe obvestiti z jasno izjavo, v kateri navedete svojo odločitev (npr. pismo, poslano po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Uporabite lahko priloženi vzorec obrazca za odpoved, vendar to ni obvezno. V vsakem primeru morate biti sposobni predložiti jasen dokaz o tem, kdaj je bila odpoved opravljena, zato se lahko odločite za uporabo vzorčnega obrazca za odpoved.
 4. Vzorčni obrazec za odstop od pogodbe ali katero koli drugo jasno izjavo o odločitvi stranke, da odstopi od pogodbe, lahko tudi elektronsko izpolnite in predložite na našem spletnem mestu http://www.pulsio.co.uk. Če uporabite to možnost, vam bomo potrdilo o prejemu take odpovedi nemudoma sporočili na trajnem nosilcu podatkov (npr. po elektronski pošti).
 5. Za upoštevanje roka za odpoved zadostuje, da sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odpovedi pošljete pred iztekom roka za odpoved.

Učinki odpovedi v roku za odpoved

 1. Če odstopite od te pogodbe, vam bomo, razen kot je določeno spodaj, povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, razen stroškov dostave, razen če blago še ni bilo odpremljeno iz našega vozlišča.

Odbitek za dobavljeno blago

 1. Od povračila lahko odštejemo izgubo vrednosti dobavljenega Blaga, če je izguba posledica vašega nepotrebnega ravnanja z Blagom (tj. ravnanja z Blagom, ki presega to, kar je potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja Blaga: npr. presega ravnanje, ki bi bilo razumno dovoljeno v trgovini). To je zato, ker ste za to izgubo odgovorni vi, in če se ta odbitek ne izvede, nam morate plačati znesek te izgube.

Časovni okvir povračila

 1. Če nismo ponudili prevzema blaga, bomo povračilo opravili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje do:
  1. 14 dni po dnevu, ko od vas prejmemo nazaj dobavljeno blago, ali
  2. (če je to prej) 14 dni po dnevu, ko predložite dokazilo, da ste Blago poslali nazaj.
 2. Če smo ponudili prevzem Blaga ali če Blago ni bilo dobavljeno, bomo povračilo opravili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje 14 dni po dnevu, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe.
 3. Povračilo bomo izvedli z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v vsakem primeru zaradi povračila ne boste imeli nobenih stroškov.

Vračilo blaga

  1. Če ste prejeli blago v zvezi s pogodbo, ki ste jo odpovedali, morate blago poslati nazaj ali nam ga izročiti na naslov 
   Pulsio Ltd, 
   228
   East Dulwich Grove
   London
   SE22 8SY
   Združeno kraljestvo
 1. nemudoma in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko nam sporočite svojo odpoved te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago pošljete nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Strinjate se, da boste morali nositi stroške vračila Blaga.
 2. Za namene teh pravic do odpovedi imajo te besede naslednji pomen:
  1. Pogodba na daljavo pomeni pogodbo, sklenjeno med trgovcem in potrošnikom v okviru organizirane prodaje na daljavo ali sistema zagotavljanja storitev brez hkratne fizične prisotnosti trgovca in potrošnika, z izključno uporabo enega ali več sredstev komunikacije na daljavo do vključno trenutka sklenitve pogodbe;
  2. prodajna pogodba pomeni pogodbo, na podlagi katere trgovec prenese ali se strinja, da prenese lastništvo blaga na potrošnika, potrošnik pa plača ali se strinja, da bo plačal ceno, vključno s katero koli pogodbo, katere predmet je tako blago kot storitve.

Skladnost in garancija

 1. Po zakonu smo dolžni dobaviti blago v skladu s pogodbo in ne bo skladno, če ne bo izpolnjevalo naslednjih obveznosti.
 2. Blago bo ob dobavi:
  1. zadovoljive kakovosti;
  2. bo razumno primeren za vse posebne namene, za katere ste kupili blago in ki ste nam jih pred sklenitvijo pogodbe sporočili (razen če se dejansko ne zanašate na naše znanje in presojo ali če je nerazumno, da bi se zanašali), in bo primeren za vse namene, ki smo jih navedli ali so določeni v pogodbi; in
  3. ustrezajo svojemu opisu.
 3. Ne gre za neskladnost, če je vzrok za neskladnost v vašem gradivu.
 4. Takoj ali v razumnem roku vam bomo omogočili brezplačno 30-dnevno garancijo, ki jo daje proizvajalec blaga. Podrobnosti o garanciji, vključno z imenom in naslovom proizvajalca, trajanjem in ozemeljskim obsegom garancije, so navedene v garanciji proizvajalca, ki je priložena Blagu. To jamstvo začne veljati ob dobavi Blaga in ne zmanjšuje vaših zakonskih pravic.
 5. Zagotavljamo naslednje poprodajne storitve: Dobavitelj bo stranki pomagal pri dostopu do informacij o sledenju, zagotavljanju digitalnega priročnika za usposabljanje, zagotavljanju dodatnih informacij o izdelku, zagotavljanju morebitnih nadomestnih delov v okviru 30-dnevne garancije ter podpiral stranko pri politiki vračil in povračil. Naše komunikacijske storitve za podporo strankam so na voljo od ponedeljka do sobote od 9.00 do 19.00, na vsa vprašanja pa želimo odgovoriti v 24 urah.

Nasledniki in naši podizvajalci

 1. Vsaka stranka lahko prenese koristi iz te pogodbe na drugo osebo in ostane odgovorna drugi stranki za svoje obveznosti po tej pogodbi. Dobavitelj bo odgovoren za dejanja vseh podizvajalcev, ki jih izbere za pomoč pri izvajanju svojih obveznosti.

Okoliščine, na katere nobena od strank ne more vplivati

 1. V primeru, da ena od strank ne izpolni svojih obveznosti zaradi okoliščin, na katere nima razumnega vpliva:
  1. bo stranka obvestila drugo stranko takoj, ko bo to razumno izvedljivo; in
  2. bodo obveznosti stranke odložene, kolikor je to razumno, pod pogojem, da bo stranka ravnala razumno, in stranka ne bo odgovorna za kakršno koli napako, ki se ji ni mogla razumno izogniti, vendar to ne bo vplivalo na zgoraj navedene pravice stranke v zvezi z dostavo in katero koli pravico do odpovedi, ki je navedena v nadaljevanju.

Zasebnost

 1. Vaša zasebnost je za nas ključnega pomena. Spoštujemo vašo zasebnost in upoštevamo Splošno uredbo o varstvu podatkov v zvezi z vašimi osebnimi podatki
 2. Za namene teh splošnih pogojev:
  1. "zakoni o varstvu podatkov" pomenijo vse veljavne zakone, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, med drugim vključno z Direktivo 95/46/ES (Direktiva o varstvu podatkov) ali Splošno uredbo o varstvu podatkov.
  2. "GDPR" pomeni Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.
  3. 'Upravljavec podatkov', 'osebni podatki' in 'obdelava' imajo enak pomen kot v GDPR.
 3. Smo upravljavec osebnih podatkov, ki jih obdelujemo pri zagotavljanju Blaga za vas.
 4. Kadar nam posredujete osebne podatke, da vam lahko zagotovimo Blago, in te osebne podatke obdelujemo pri zagotavljanju Blaga, bomo izpolnjevali svoje obveznosti, ki nam jih nalagajo zakoni o varstvu podatkov:
  1. pred zbiranjem osebnih podatkov ali v času zbiranja osebnih podatkov bomo opredelili namene, za katere se podatki zbirajo;
  2. osebne podatke bomo obdelovali samo za opredeljene namene;
  3. bomo spoštovali vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki in
  4. izvajali bomo tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje varnosti vaših osebnih podatkov.
 5. Za kakršna koli vprašanja ali pritožbe v zvezi z zasebnostjo podatkov lahko pošljete e-pošto: support@pulsio.co.uk

Izključitev odgovornosti

 1. Dobavitelj ne izključuje odgovornosti za: (i) goljufivega dejanja ali opustitve; ali (ii) za smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti ali kršitve drugih dobaviteljevih zakonskih obveznosti. Ob upoštevanju tega dobavitelj ni odgovoren za (i) izgubo, ki je ob sklenitvi pogodbe obe stranki nista mogli razumno predvideti, ali (ii) izgubo (npr. izgubo dobička) za strankino podjetje, trgovino, obrt ali poklic, ki je potrošnik ne bi utrpel - ker dobavitelj meni, da stranka ne kupuje blaga v celoti ali pretežno za svoje podjetje, trgovino, obrt ali poklic.

Veljavno pravo, pristojnost in pritožbe

 1. Pogodbo (vključno z vsemi nepogodbenimi zadevami) ureja pravo Anglije in Walesa.
 2. Spori so lahko v pristojnosti sodišč Anglije in Walesa ali, če stranka živi na Škotskem ali Severnem Irskem, sodišč Škotske oziroma Severne Irske.
 3. Trudimo se izogniti vsakršnemu sporu, zato pritožbe obravnavamo na naslednji način: Če pride do spora, se morajo stranke obrniti na nas, da bi našli rešitev, in sicer prek našega obrazca "Pišite nam" ali neposredno po elektronski pošti z ustreznimi informacijami. Prizadevali si bomo odgovoriti z ustrezno rešitvijo v 48 urah.